Loading...
Loading...
Loading...
Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih: 1 Nisan 2024   Erken Kayıt İçin Son Tarih: 10 Şubat 2024   Susesi Kongre Merkezi / Antalya

ekmud2024@valor.com.tr

+90 312 491 88 88

 

BİLİMSEL PROGRAM

18 Mayıs 2024, Cumartesi
SALON A - 19 MAYIS
14:00-14:30 AÇILIŞ TÖRENİ
14:30-15:15 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Kemalettin Aydın
Enfeksiyonla Mücadelede El Ele - Rahmet Güner
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-18:30 SALON A - 19 MAYIS
KURS 1: HIV Yönetimi (HIV/AİDS Çalışma Grubu)
“EKMUD HIV Konseyi’ne Gelen Olgular: Gelin Birlikte Tartışalım”
Kurs Moderatörleri: Özgür Günal, Aliye Baştuğ, Behice Kurtaran
15:30 Açılış
15:30-16:15 Olgu 1: Yeni ELISA Pozitifliği Saptanan Hasta - Esra Zerdali
Oturum Başkanları: Özlem Altuntaş Aydın, Behice Kurtaran
Tartışmacılar: Aliye Baştuğ, Figen Sarıgül Yıldırım, Ayşe Özlem Mete
16:15-17:00 Olgu 2: Eşinin Pozitif Saptanması Sonrası Yapılan Testte Pozitiflik Saptanan Gebe - Nesibe Korkmaz
Oturum Başkanları: Behice Kurtaran, Özlem Altuntaş Aydın
Tartışmacılar: Meliha Meriç Koç, Meliha Çağla Sönmezer, Hülya Özkan Özdemir
17:00-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:00 Olgu 3: Şuur Bozukluğu ve Solunumsal Bulgularla Acil Polikliniğine Başvuran ve Yoğun Bakım Testlerinde HIV Pozitifliği Saptanan Hasta - Yeliz Özdemir
Oturum Başkanları: Selçuk Kaya, İlkay Karaoğlan
Tartışmacılar: Dilek Yıldız Sevgi, Hülya Özkan Özdemir, Ayşe Özlem Mete
18:00-18:45 Olgu 4: Tedaviye Uyumsuz, Psikiyatrik Sorunları ve Komedikasyonları Olan, Direnç Testi Gönderilen Hasta - Okan Derin
Oturum Başkanları: Selçuk Kaya, İlkay Karaoğlan
Tartışmacılar: Ahmet Çağkan İnkaya, Bilgül Mete, Dilek Yıldız Sevgi
15:30-18:30 SALON B - 29 EKİM
KURS 2: Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanır? (Epidemiyoloji Çalışma Grubu)
Kurs Moderatörleri: Meltem Taşbakan, İrfan Şencan, Şehnaz Özyavuz Alp
15:30-16:15 Gözlemsel Araştırmalar ve STROBE Kılavuzu - Şehnaz Özyavuz Alp
16:15-16:25 KAHVE ARASI
16:25-17:10 Klinik Araştırmalar ve CONSORT Kılavuzu - Eda Karadoğan
17:10-17:20 KAHVE ARASI
17:20-18:20 Sistematik Derleme/Meta-analiz ve PRISMA Kılavuzu - Pınar Kıran
18:20-18:30 Geri bildirim ve Kapanış
15:30-18:30 SALON C - 30 AĞUSTOS
KURS 3: Viral Hepatit Yönetimi - (Viral Hepatit Çalışma Grubu ve VHSD)
Kurs Moderatörleri: Ayhan Akbulut, Emine Parlak
15:30-16:30 HBV Tanı ve Tedavisi - I
Oturum Başkanları: Rahmet Güner, Fehmi Tabak
15:30-15:50 Türkiye Hepatit B Tanı ve Tedavi Kılavuzunda Güncellenen Noktalar - Rahmet Güner
15:50-16:10 Hepatit B’de Hangi Hasta Tedavi Edilmeli, Hangi Hasta Tedavisiz İzlenmeli? - Dilara İnan
16:10-16:30 Tartışma
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45 HBV Tanı ve Tedavisi - II
Oturum Başkanları: Tansu Yamazhan, Ediz Tütüncü
16:45–17:00 Olgular Eşliğinde Kronik Hepatit B Takip ve Tedavisinde Zor Anlar - İmran Hasanoğlu
17:00–17:15 Tedaviyi Kesebilir miyim? - Ediz Tütüncü
17:15-17:30 İmmünsupresyon ve HBV - Oğuz Karabay
17:30-17:45 Tartışma
17:45-18:00 KAHVE ARASI
18:00-18:30 Kronik Hepatit C
Oturum Başkanları: Fehmi Tabak, Rahmet Güner
18:00-18:20 HCV’de Tanı ve Tedavide Güncel Durum - Tansu Yamazhan
18:20-18:30 Tartışma ve Kapanış
10:50-18:30 SALON D - 23 NİSAN
COURSE 4 - ESCMID Postgraduate Education Course Sepsis & Immunocomprised Hosts: Challenges in 2024 (Day 1) (ESCMID ve Sepsis Çalışma Grubu)
*Kursa katılım ücretlidir ve kurs kontenjanı sınırlıdır. Kurs kayıt işlemlerinizi Kayıt sayfası üzerinden yapabilirsiniz.
10:50–11:00 Welcome
Emine Alp Meşe (Ankara,Türkiye), Jordi Rello (Barcelona, Spain)
11:00–13:00 Session 1. Hot Topics
Chair: Aslıhan Candevir (Adana, Türkiye)
11:00–12:00 Management of acute respiratory failure among immunocompromised patients - Arzu Topeli (Ankara, Türkiye)
12:00–13:00 IFI, antifungal agents and mortality in SOT and haematological malignancies - Paolo Antonio Grossi (Varese, Italy)
13:00–14:00 Lunch break
14:00–15:00 Session 2. Roundtable and oral presentations, Q&A. Sepsis in IC at the ICU
Chair : Emine Alp Mese (Ankara, Türkiye), Djamel Mokart (Marseille, France), Arzu Topeli (Ankara, Türkiye)
15:00 – 16:00 Session 3. IC in special populations
Chair: Emine Alp Meşe (Ankara, Türkiye)
15:00–15:30 Immunoparalysis in trauma: The crash syndrome and infections by MDR organism - Arzu Topeli (Ankara, Türkiye)
15:30-16:00 Sepsis and enterocolitis in the neutropenic critically ill patient- Djamel Mokart (Marseille, France)
16:00-16:30 Coffee break
16:30–17:30 Session 4. Antibiotic optimization
Chair: Claire Roger (Nimes, France)
16:30–17:00 Safety of antimicrobial stewardship in immunocompromised patients - Djamel Mokart(Marseille, France)
17:00–17:30 Choosing antibiotics in sepsis by MDR. Using a personalized medicine approach - Claire Roger (Nimes, France)
17:30–18:30 Session 5 Management Update
Chair: Emine Alp Meşe (Ankara, Türkiye)
17:30–18:00 Pneumonia in immunocompromised hosts - Julio A. Ramirez (Louisville, USA) (Virtual)
18:00–18:30 mAb as targeted therapy - Ecaterina Dumbrava (Texas, USA) (Virtual)
19 Mayıs 2024, Pazar türkiye-bayrak
SALON A - 19 MAYIS SALON B - 29 EKİM SALON D - 23 NİSAN
08:30-10:00 OTURUM 1: Sık Rastladığımız Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanı: Murat Akova

Klebsiella spp - Mesut Yılmaz
Acinetobacter spp - Kadriye Kart Yaşar
Pseudomonas ve Stenotrophomonas spp - Hüseyin Aytaç Erdem
OTURUM 2: Olgularla Zoonotik Enfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Mehmet Doğanay

Ekinokokkoz - Sibel İba Yılmaz
Tularemi - Nevin İnce
Leptospiroz - Güven Çelebi
KKKA - Zülal Özkurt
COURSE 4 - ESCMID Postgraduate Education Course Sepsis & Immunocomprised Hosts: Challenges in 2024 (Day 2) - ESCMID
*Kursa katılım ücretlidir ve kurs kontenjanı sınırlıdır. Kurs kayıt işlemlerinizi Kayıt sayfası üzerinden yapabilirsiniz.
09:00–10:30 Session 6.
Chair: İrfan Şencan (Ankara, Türkiye)
09:00–10:00 Roundtable and oral presentations, Q&A. Infection prevention and control in transplant patient
Aslıhan Candevir (Adana, Türkiye)
Jose Maria Aguado (Madrid, Spain)
Paolo Antonio Grossi (Varese, Italy)
10:00–10:30 Sepsis versus inflammation challenges after CART - Turgay Ulaş (Ankara, Türkiye)
10:30–11:00 Coffee break
11:00–13:00 Session 7
What’s New?

Chair: Arzu Topeli (Ankara, Türkiye)
11:00–11:30 Interconnections between immunosenescence and inflammaging - Virginie Prendki (Geneva, Switzerland)
11:30–12:00 Infectious complications of cell therapies - Claire Roger (Nimes, France)
12:00–12:30 Therapeutic advances in difficult-to-treat infections (CMV, P. Jivoeci, CDI, etc.) in immunocompromised patients - Zeynep Türe Yüce (Kayseri, Türkiye)
12:30–13:00 Challenges in Aging & Immuno-senescence - Virginie Prendki (Geneva, Switzerland)
13:00–13:30 Closing Remarks
Emine Alp Meşe (Ankara,Türkiye)
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 UYDU SEMPOZYUMU
Biktarvy: Bugün, Yarın ve Gelecek Günler için
Moderatör: Hayat Kumbasar Karaosmaoğlu

Biktarvy, HIV ile Yaşayan Kişilerin İhtiyaçlarını Bugün Nasıl Karşılıyor - Ahmet Çağkan İnkaya

Biktarvy ile Yarın İçin Direncin Önünde Güvenle Gitmek - Hülya Özkan Özdemir

Biktarvy, HIV ile Yaşayan Kişilerin İhtiyaçlarını Gelecek İçin Nasıl Karşılıyor? - Behice Kurtaran
11:15-12:15 OTURUM 3: Yoğun Bakım Ünitesinde Kandida Enfeksiyonları
Oturum Başkanı: Nurcan Baykam

Non-albicans Kandida Enfeksiyonlarının Yönetimi - Murat Dizbay

S-01 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kan Kültürlerinde İzole Edilen Candida auris Risk Faktörleri ve Mortalite Değerlendirilmesi - Berna Demirok

C. auris - Ülkemiz için Sorun mu? - Hakan Erdem
OTURUM 4: Enfektif Endokarditte Rehberler ve Güncellemeler
Oturum Başkanı: Canan Ağalar

S-02 Enfektif Endokardit Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi - Oğuzhan Acet

Tanıda Yenilikler - A.Seza İnal

S-03 Staphylococcus aureus Bakteriyemisinin Yönetimi ve Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Tuğba Arıkan

Profilaksi ve Tedavide Neler Değişti? - Yasemin Tezer Tekçe
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:30 19 MAYIS - TÖREN türkiye-bayrak
13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisine Bütüncül Yaklaşım
Konuşmacılar: Dilara İnan, Sabri Atalay
14:30-15:20 OTURUM 5: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Sendromik Yaklaşım ve Profilaksi
Oturum Başkanı: Tuna Demirdal

Sendromik Yaklaşım - Nazlım Aktuğ Demir

Profilaksi - Seniha Şenbayrak
OTURUM 6: Transplantasyon Öncesi Hazırlık
Oturum Başkanı: Hande Arslan

S-04 Kalp Transplantasyonu ve CMV Enfeksiyonu: Profilaksi veya Preemptif Yaklaşımın Değerlendirilmesi - Şükrü Dirik

S-12 Renal Transplant Hastalarında Düşük Doz Valgansiklovir Profilaksisinin Sitomegalovirüs Reaktivasyonuna Etkisi - Çağrı Mustafa Dönmezer

Donör Hazırlığı - Sibel Altunışık

Alıcı Hazırlığı - Yaşar Bayındır

Sözlü Sunum Oturumu - 1
Oturum Başkanları: Derya Öztürk Engin, Uğur Önal
S-05, S-06, S-07, S-08, S-10, S-11, S-81
15:20-15:30 KAHVE ARASI
SALON A - 19 MAYIS SALON B - 29 EKİM SALON D - 23 NİSAN
15:30-18:30 KURS 5: Febril Nötropeni Kursu (İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu)
Moderatörler: Yasemin Çağ, Ayşegül Ulu Kılıç, Canan Ağalar
Oturum Başkanları: Yasemin Çağ, Canan Ağalar
15:30-15:40 Açılış
15:40-16:10 Antibakteriyel, Antifungal, Antiviral Profilaksi - Özlem Güzel Tunçcan
16:10-16:40 FEN Empirik Antibakteriyel Tedavi Yönetimi - Hüseyin Aytaç Erdem
16:40–17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Fungal Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Ayşegül Ulu Kılıç, Canan Ağalar
İnvaziv Kandidiyazis - Nagihan Didem Sarı
İnvaziv Pulmoner Aspergilloz - Bilgin Arda
Mukormikoz - Süheyla Kömür
sanovelKURS 6: Fibroscan Kursu (30 kişiyle sınırlıdır)
Moderatörler: Mustafa Kemal Çelen, Hüsnü Pullukçu
15:30-15:40 Açılış
15:40-16:00 Kronik Hepatit B’de Tanısal Yaklaşımlar - Şua Sümer
16:00-16:30 Biyokimyasal Değerlendirmeler Ne Kadar Anlamlı? Non-invaziv Kan Testleri - Tansu Yamazhan
16:30-17:00 Fibroscan Etkin Bir Tanısal Yaklaşım mıdır? - Mustafa Kemal Çelen
17:00-17:20 Kahve Arası
17:20-18:20 Fibroscan Pratiği - Mustafa Kemal Çelen ve Kurs Katılımcıları
18:20-18:30 Kapanış
[15:30 - 16:55] Sözlü Sunum Oturumu - 2
Oturum Başkanları: Gülden Eser Karlıdağ, Ahmet Sertçelik
S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18, S-19, S-20, S-21, S-22, S-82
[17:00 - 18:30] Sözlü Sunum Oturumu - 3
Oturum Başkanları: Meltem Arzu Yetkin, Şebnem Şenol Akar
S-23, S-24, S-25, S-26, S-27, S-28, S-29, S-30, S-31, S-83, S-84
20 Mayıs 2024, Pazartesi
SALON A - 19 MAYIS SALON B - 29 EKİM
08:30-10:00 OTURUM 7: Aşı İmmünolojisi
Oturum Başkanı: İlyas Dökmetaş

Enfeksiyona Karşı İmmün Yanıt - İlker İnanç Balkan
Bakteriyel ve Viral Enfeksiyonlarda İmmünoterapi - Ahmet Çağkan İnkaya
Aşı İmmunolojisi - Hüsrev Diktaş
OTURUM 8: Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Zor Olgular
Oturum Başkanı: Levent Görenek

S-33 Vertebral Osteomiyelit Hastalarının Retrospektif Analizi: EKMUD-Kemik Eklem Çalışma Grubunun Çok Merkezli Çalışması - Şafak Özer Balin
Protez Eklem Enfeksiyonları - Zeynep Türe Yüce
Spondilodiskitler - Aslı Haykır Solay
Derin Doku Apseleri - Diyabetik Ayak - İlkay Bozkurt
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisinde Dolutegravir + Lamivudinin Yeri ve Etkililiği
Konuşmacılar: Sabri Atalay, Oğuz Karabay, Meliha Çağla Sönmezer, Yalın Tolga Yaylalı
11:15-12:15 OTURUM 9: Sepsis: Patofizyolojiden Tedaviye
Oturum Başkanı: Emine Alp Meşe

Sepsis ve Postsepsis Patofizyolojisi - Fatma Eser
Tanı ve Tedavi  - Mesut Yılmaz
Farma-Tek-Logo
OTURUM 10: Olgularla İmmunsüpresif Konakta Sorunlu Viral Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanı: Bilgin Arda

CMV - Şehnaz Özyavuz Alp
BK, JC ve HHV-6 - Ayşe Özlem Mete
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:15 OTURUM 11: Konferans
Oturum Başkanı: Behice Kurtaran

Geçmişten Günümüze Hepatit B'de Tanısal Testler: Neler Değişti? - Barış Otlu
OTURUM 12: Yapay Zeka ve Aplikasyonların Enfeksiyon Hastalıklarına Katkısı Var mı?
Oturum Başkanı: Ferit Kuşçu

Yapay Zeka ve Enfeksiyon Hastalıkları - Tayibe Bal
Yapay Zeka Kullanıyor muyuz? - İlkay Akbulut
S-34 Klinik Sepsis Tanısında Yapay Zeka: Kan Sayımı ve Hemodinami Verileriyle Fenotip Ayrımı - Aslıhan Demirel
Hayatın İçinde Varım / Dijital Sağlık Asistanı - Zeynep Pelin Polat
14:15-15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Gram(-) Enfeksiyonların Yönetiminde Zavicefta
Moderatör: Murat Akova
Konuşmacı: Nazlım Aktuğ Demir
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
HPV İlişkili Hastalıklar ve Kanserler, HPV Aşılar
Konuşmacı : Nur Baran Aksakal
16:30-18:00 OTURUM 13: Hepatit B ve C'de Zorluklar
Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Çelen

S-35 Kronik Hepatit B Tedavisinde Kullanılan Tenofovir Disoproksil Fumarat ve Entekavirin Vestibülokoklear Toksisitesinin Klinik Olarak Araştırılması - Ömer Şahin

S-36 Tedavisi Kesilen Kronik Hepatit B Hastalarında Relaps Ön Görülebilir Mi? - Nazlım Aktuğ Demir

S-37 Fibroscan®, Hepatit B İlişkili Fibrozis ve MASLD/MASH Tanısında Yararlı mı? (FARADAY ÇALIŞMASI) - Mustafa Kemal Çelen

Hepatit B - Nurgül Ceran
Hepatit C - Arzu Altunçekiç, Celali Kurt
OTURUM 14: Olgularla Gebelikte Sorunlu Enfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldırım

Sifiliz - Fatmanur Pepe
HIV - Gönül Çiçek Şentürk
Toksoplazmoz - Şafak Kaya
18:00-18:20 KAHVE ARASI
18:20-19:20 OTURUM 15: Hastane Enfeksiyonlarında Sıcak Konular
Oturum Başkanı: İlhami Çelik

Hastane Kaynaklı Viral Enfeksiyonlar - Esma Eryılmaz Eren
Hastanelerde Suların Oluşturduğu Riskler ve Susuz Bakım - Şebnem Şenol Akar
[18:10-19:30] Sözlü Sunum Oturumu - 4
Oturum Başkanları: Sabri Atalay, Mehmet Çabalak
S-38, S-39, S-40, S-41, S-43, S-44, S-46, S-65, S-67, S-85, S-86
21 Mayıs 2024, Salı
SALON A - 19 MAYIS SALON B - 29 EKİM
08:30-10:00 OTURUM 16: EKMUD Büyük Viziti-1
Zor Olgularda HIV Yönetimi
Oturum Başkanı: Deniz Gökengin
Tartışmacılar: Özlem Altuntaş Aydın, Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Yeşim Taşova

Olgu 1: Elif Çoban
Olgu 2: Ceren Atasoy Tahtasakal
Olgu 3: Nurullah Eser
OTURUM 17: "Büyük Taklitçi" - Tüberkülozu Unutma
Oturum Başkanı: Nurettin Erben

Latent Tüberküloz - Seyit Ali Büyüktuna
Akciğer Dışı Tüberküloz - Cemal Bulut
Dirençli Tüberküloz - Güneş Şenol
Atipik Mikobakteri Enfeksiyonları - Müge Ayhan
S-47 Ekstrapulmoner Tüberkülozun Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Türkiye’den Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışmanın 8 Yıllık Sonuçları - Mehmet Çelik
S-48 Atipik Mikobakteri Enfeksiyonlarının Yönetimi ve Karşılaşılan Zorluklar - Seyit Ali Büyüktuna
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-12:30 OTURUM 18: 2024 ile Gündeme Gelen Yeni Aşılar
Oturum Başkanları: İftihar Köksal, Sedat Kaygusuz

Grip Aşıları Ne Zaman? - İftihar Köksal
Rekombinan Zona - Serap Gencer
9 Valanlı HPV - Çiğdem Kader
15 ve 20 Valanlı Pnömokok - Türkkan Öztürk Kaygusuz
RSV - Derya Seyman
S-49 Erişkinlerde İnfluenza, Covid-19 ve Pnömokok Aşılanma Durumunun Araştırılması - Meltem Işıkgöz Taşbakan
S-51 Respiratuvar Sinsityal Virüs: 60 Yaş Üzeri Risk Ne Kadar? - Oğuzhan Acet
OTURUM 19: Olgularla Zorlandığımız Paraziter Hastalıklar
Oturum Başkanı: Mustafa Ertek

S-50 Karadenizde Endemik Bir Hastalık: Leptospiroz - Esma Aslıhan Aydemir
S-52 Düzce Üniversitesi Hastanesindeki Kist Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: On Yıllık Gözlem - Bekir Tunca
Leishmaniasis - Çiğdem Mermutluoğlu
Scabies - Tuğçe Şimşek
Sıtma - Yasemin Akkoyunlu
Fasciola hepatica - Ayşin Kılınç Toker
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 OTURUM 20: EKMUD Büyük Viziti-2
Oturum Başkanı: Recep Öztürk
Tartışmacılar: Ali Mert, Levent Görenek, Serpil Erol

Olgu 1: Bahar Çelik Arı
Olgu 2: Ayşe Aymaz Koç
Olgu 3: Kübra Bağır
[13:30-14:30] Sözlü Sunum Oturumu - 5
Oturum Başkanları: İsmail Yaşar Avcı, Şaban İncecik
S-53, S-55, S-56, S-57, S-58, S-87, S-88
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:30 OTURUM 21: Geriatrik Hastada Enfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım
Oturum Başkanı: Kudbettin Demirdağ

S-59 Yaşlanma ve Enfeksiyon: 65 Yaş Üzeri Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyonların Klinik ve Laboratuvar Profili - Dilek Bulut
Geriatrik Popülasyonda Enfeksiyon Semptomatolojisi - Gülden Eser Karlıdağ
Geriatrik Hastalarda Biyobelirteçlerin Antibiyotik Yönetişimine Etkisi - Ayşe Batırel
OTURUM 22: Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Güncellemeler
Oturum Başkanı: Hürrem Bodur

Rehberler - Oğuz Reşat Sipahi
SSS Fırsatçı Enfeksiyonlarında Nöroradyolojik Yaklaşım - Gül Hatipoğlu
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-18:00 OTURUM 23: EMEK Oturumu
Oturum Başkanı: Oğuz Karabay

Gülden Eser Karlıdağ, Derya Öztürk Engin, Seniha Şenbayrak, İlker İnanç Balkan, Bircan Kayaaslan, Gönül Çiçek Şentürk
[16:45-18:10] Sözlü Sunum Oturumu - 6
Oturum Başkanları: Kemalettin Özden, Ayşe İnci
S-60, S-61, S-62, S-63, S-64, S-66, S-68, S-69, S-70, S-89, S-90, S-91, S-92
18:00-18:15 KAHVE ARASI
18:15-19:30 OTURUM 24: MJIMA Oturumu
Oturum Başkanlarıı: Ediz Tütüncü, Meltem Arzu Yetkin

MJIMA'da Yılın Makalesi - Bahadır Orkun Özbay
Türkiye'de Öne Çıkan Makaleler - Uğur Önal
Dünyada Öne Çıkan Makaleler - Ediz Tütüncü
Sözlü Sunum Oturumu - 7
Oturum Başkanları: Gürdal Yılmaz, İsmail Necati Hakyemez
S-71, S-72, S-73, S-75, S-76, S-77, S-78, S-79, S-80
22 Mayıs 2024, Çarşamba
SALON A - 19 MAYIS SALON B - 29 EKİM
08:30-10:00 OTURUM 25: YUVARLAK MASA
Geçmişten Geleceğe Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının Beklentileri
Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy

Bugüne Kadar: Mehmet Parlak, Mehmet Doğanay, Mehmet Bakır, Ali Kaya
Bugün ve Sonrası: Yeliz Özdemir, Müge Toygar Deniz, Yakup Demir
OTURUM 26: Göç ve Olağanüstü Durumlarda Enfeksiyon Hastalıkları
Oturum Başkanı: Yusuf Önlen

Göç - Derya Öztürk Engin
Deprem - Tayibe Bal
Sel - Zerrin Yuluğkural
İklim Değişikliği ve Vektörler - Serdar Gül
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:45 OTURUM 27: Antibiyotik Sonrası Çağa Hazırlık
Oturum Başkanı: Gül Ruhsar Yılmaz

Monoklonal Antikor - Bircan Kayaaslan
Bakteriyofaj - Aycan Gündoğdu
Mikrobiyotanın Yeniden Düzenlenmesi - Gökhan Metan
OTURUM 28: Proje, Yurt Dışı Çalışma, Burs, Yayın Desteği Nereden Bulurum?
Oturum Başkanı: İrfan Şencan

Yeni Uzman Olarak Benim Deneyimim - Yakup Demir
Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri, Burslar ve Fonlar - Zeliha Koçak Tufan
11:45-12:00 KAHVE ARASI
12:00-13:15 OTURUM 29: Tek Sağlık Kapsamında Antibiyotik Yönetişimi
Oturum Başkanı: İlkay Karaoğlan

Direnç Oranları Neden Artıyor? - Evrim Gülderen Kuşçu
Ülkemizde Antibiyotik Kullanımı Oranları - Mesil Aksoy
Akılcı Antibiyotik Kullanımı - Mustafa Doğan
13:15-13:30 KAPANIŞ OTURUMU
ORGANİZASYON SEKRETARYASI

valor-logo

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 576. Sokak Oran / Ankara

ekmud2024@valor.com.tr

+90 312 491 88 88

BİLİMSEL SEKRETARYA
logo

Bukres Sok.No:3/7 06680 Kavaklıdere / Ankara

trekmud@gmail.com

0312 467 67 45

SOSYAL MEDYA

© Tüm Hakları Valör Kongre Organizasyonları'na aittir.